De School

OBS De Barg, samen sterker dan alleen!

Onze school bevindt zich midden in de wijk Bargeres te Emmen. De wijk Bargeres is vanaf 1970 ontwikkeld en uitgebouwd. Het centrum wordt doorkruist door het Oranjekanaal. De school ligt centraal in de wijk vlak naast het winkelcentrum en tegenover buurtcentrum Het Brinkenhoes. In het schoolgebouw werken OBS De Barg, Voorschool De Barg, de Taaltrein, BSO Kwebbel en de bibliotheek (Dreumesuurtje) samen. De Taaltrein (Kentalis) is een peutercommunicatiegroep voor kinderen vanaf anderhalf tot vier jaar met ernstige spraak-en/of taalproblemen. We kunnen met trots zeggen dat De Barg een multifunctioneel gebouw is geworden, waar sprake is van een hoge mate van expertise op uiteenlopende gebieden.

De Barg is een school waarbij de aspecten plezier, respect en zelfstandigheid/verantwoordelijkheid voorop staan. Wij streven naar een sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waarin duidelijkheid en veiligheid een belangrijke plaats innemen. Om dit te realiseren hanteren we op school een aantal regels volgens de BAS- principes. Met deze principes wordt de zelfredzaamheid en weerbaarheid van kinderen gestimuleerd, zodat ze minder afhankelijk zijn en meer verantwoordelijkheid aan kunnen. We vinden namelijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen, op school en in de maatschappij. Op deze manier ontwikkelen kinderen een positiefkritische houding t.o.v. zichzelf en anderen. Dit kan leiden tot een duidelijk zelfbeeld waarbij kinderen leren omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.
Om onze visie meer structuur te geven binnen de school hebben we gekozen voor het BAS-project. 'BAS' staat voor Bouwen aan een Adaptieve School; maar wat is adaptief onderwijs? Adaptief onderwijs is niets anders dan rekening houden met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in aanleg, tempo maar ook in gedrag. Het BAS project zorgt voor een organisatie waarbij er duidelijkheid bestaat over de manier van instructie geven, hulp bieden en het sociaal en emotioneel laten ontwikkelen. Door in de hele school duidelijke afspraken hierover te maken en deze vast te leggen, ontstaat er een schoollijn waarbij sprake is van voorspelbaar gedrag.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden