Voorschool

Bij ons op school is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse educatie. De voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en de activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool gemakkelijker. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar.
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden