Ouderbetrokkenheid

We hechten grote waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten.

We trachten deze contacten vorm te geven door:

  1. het organiseren van informatieavonden per groep aan het begin van het nieuwe schooljaar. Op zo’n avond ontvangen de ouders/verzorgers van de leerkracht informatie over het komende schooljaar en kunnen ze kennis maken en vragen stellen.
  2. het organiseren van kijkavonden met kinderen. De ouders/verzorgers worden op deze avonden in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind(eren) het werk op school te bekijken. Hierbij spelen de kinderen de rol van “gids”. De begeleiding van de kinderen op deze avonden is een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Om deze avonden ordelijk te laten verlopen verzoeken we u er op toe te zien dat de kinderen samen met u de school bekijken.
  3. het organiseren van rapport- en kindbesprekingen voor de ouders / verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Hiervoor ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging met daarop de dag en tijd waarop ze op school verwacht worden.
  4. het organiseren van speciale ouderavonden. Op deze avonden staat een bepaald thema centraal.
  5. informatieverschaffing via Schoudercom.
  6. ouders/verzorgers de verjaardagen van hun kleuters in de klas te laten bijwonen.
  7. ouders/verzorgers in te schakelen bij werkzaamheden voor onze school. We denken hierbij o.a. aan de handvaardigheidslessen en de begeleiding bij sportevenementen en excursies.

Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om zo maar even binnen te wippen of een afspraak te maken tussendoor.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden